Låt kunderna betala på det sätt de vill

Genom Shopify Payments och integrering med över 100 andra betalningsleverantörer har vi allt du behöver.

Prova Shopify gratis och utforska alla verktyg och tjänster som du behöver för att starta, driva och få ditt företag att växa.

Betalningsinformation efter land eller region

Här kan du läsa mer om betalningsleverantörer i ditt land eller din region

Mer information om betalningsgateways

  • En betalningsgateway är en teknik för hantering av betalningar där transaktionsinformation överförs mellan kund och handlare.

  • Du måste ha en betalningsgateway för att kunna ta emot betalningar med kredit- och debetkort, både på nätet och fysiskt. Med en betalningsgateway kan uppgifter skickas på ett säkert sätt från kunden till handlaren så att alla parter är skyddade.

  • Betalningsgateways kan fungera på tre olika sätt:

    1. Allt hanteras externt: Kunderna dirigeras om från handlarens webbplats till betalningsgatewayens webbplats. När betalningen är genomförd dirigeras kunden tillbaka till handlarens webbplats och rätt steg i betalningsprocessen.
    2. Betalningsuppgifter hanteras lokalt, betalning externt: Kunden anger sina betalningsuppgifter på handlarens webbplats och sedan skickas uppgifterna vidare till betalningsgatewayen utan att kunden ser det. Själva betalningen sker på betalningsgatewayens webbplats.
    3. Allt hanteras lokalt: Du som handlare tar både in och behandlar betalningen på din egen webbplats. Det här passar bäst för stora företag, eftersom det oftast är tekniskt komplicerat och kräver mycket underhåll.

  • Avgifterna för betalningsgateways varierar mellan leverantörer. Varje leverantör sätter sina egna priser och har egna debiteringssystem. Det kostar inget att integrera en betalningsgateway med Shopify.